Algemene voorwaarden

Sessies– Live

 

Pakketten moeten vóór de eerste sessie volledig worden betaald.

Als je je boeking tot 24 uur van tevoren annuleert, worden annuleringskosten van 45 euro in rekening gebracht. Als je korter dan 24 uur voor de aanvang van de sessies annuleert, of voor de tweede keer op rij annuleert, moet de sessie volledig worden betaald.

Ik behoud het recht voor om te annuleren in geval van overmacht. Ik zal hierover op een duidelijke en tijdige manier communiceren en zal aanbieden om de sessie opnieuw in te plannen.

Ik behoud het recht voor om een sessie indien nodig te beëindigen. Redenen zijn onder meer (maar zijn niet beperkt tot):

 • de problematiek die opkomt behoort niet tot mijn vakgebied;
 • gebrek aan motivatie van de cliënt;
 • cliënt breekt met algemeen aanvaarde gedragsconventies

De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie en is de volledige sessievergoeding verschuldigd.  Mochten er toekomstige sessies gepland staan, worden die in overleg gerestitueerd.

 

Sessies – Online

 

Pakketten moeten vóór de eerste sessie volledig worden betaald.

Als je de boeking tot 24 uur van tevoren annuleert, wordt je betaling overgedragen naar de opnieuw geplande boeking op voorwaarde dat die boeking plaatsvindt binnen 6 maanden na de annuleringsdatum.

Er gelden annuleringskosten van 45 euro als:

 • je minder dan 24 uur van tevoren annuleert;
 • je voor de tweede keer op rij annuleert.

Ik behoud het recht voor om te annuleren in geval van overmacht. Ik zal hierover op een duidelijke en tijdige manier communiceren en zal aanbieden om de sessie opnieuw in te plannen.

Ik behoud het recht voor om een sessie indien nodig te beëindigen. Redenen zijn onder meer (maar zijn niet beperkt tot):

 • de problematiek die opkomt behoort niet tot mijn vakgebied;
 • gebrek aan motivatie van de cliënt;
 • cliënt breekt met algemeen aanvaarde gedragsconventies

De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie en is de volledige sessievergoeding verschuldigd.  Mochten er toekomstige sessies gepland staan, worden die in overleg gerestitueerd.

 

Workshops

 

Wanneer je een kaartje hebt gekocht voor een van mijn workshops (via een ticketservice of direct bij mij) is je plaats gereserveerd. Indien expliciet is afgesproken dat alleen een aanbetaling vereist is, is een aanbetaling voldoende.

Als je om welke reden dan ook moet annuleren, is er een aantal mogelijkheden:

 • Je verkoopt zelf je ticket (met mijn toestemming);
 • Je laat je betaling staan als aanbetaling voor een toekomstige workshop (dit kan tot een week voor aanvang van de workshop waarvoor je betaald hebt. Deze aanbetaling is één jaar geldig).

Als je ervoor kiest om je betaling laten staan als aanbetaling voor een toekomstige workshop, je je vervolgens aanmeldt voor een nieuwe workshop en opnieuw annuleert, vervalt je aanbetaling.

Ik behoud het recht voor om te annuleren in geval van overmacht. Ik zal hierover op een duidelijke en tijdige manier communiceren en zal restitutie of een ticket bij een toekomstige workshop aanbieden (tot dezelfde prijs als het originele ticket).

Ik verwacht dat deelnemers aan mijn workshops respectvol zijn naar mij en de rest van de groep. Ik behoud het recht voor om een workshopdeelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname indien ik van mening ben dat de omstandigheden dit besluit rechtvaardigen. Redenen zijn onder meer (maar zijn niet beperkt tot):

 • de problematiek die opkomt behoort niet tot mijn vakgebied;
 • gebrek aan motivatie van de deeknemer;
 • deelnemer breekt met algemeen aanvaarde gedragsconventies

De deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie en is de volledige sessievergoeding verschuldigd.

Vragen? sinsia@thequeersexcoach.com